Przedszkole Publiczne nr 1
w Brennej

STRONA GŁÓWNA

Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej to trzy oddziałowa placówka przyjmująca dzieci 3 letnie, 4 letnie oraz 5 letnie. Placówka zlokalizowana jest w centrum Brennej. Obiekt, w którym mieści się przedszkole zostało zaadoptowane na potrzeby przedszkola w 1966 roku, wcześniej znajdowała się w nim Szkoła Podstawowa nr 2. Przedszkole Publiczne  nr 1 w Brennej jest nowoczesne, estetycznie umeblowane i bogato wyposażone w sprzęt oraz pomoce do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczo oraz dydaktycznych. Obok budynku przedszkola znajduje się plac zabaw dla dzieci, wyposażony w sprzęt do zabaw sportowo-rekreacyjnych, oraz duży ogród, w którym przedszkolaki mogą korzystać z walorów natury. Placówką jak do tej pory zarządzało 3 dyrektorów:

Imię i Nazwisko Lata podejmowania funkcji dyrektora
Danuta Barankiewicz 1966 – 1991
Jadwiga Słowiok 1991 – 2002
Maria Greń 2002 – od chwili obecnej

Wyposażenie przedszkola jest bardzo bogate. Dzieci mają dostęp do różnorakich zabawek, książek, środków dydaktycznych. Sale są kolorowe i przyjazne, a co najważniejsze dzieci mogą cały czas poszerzać swoją wiedzę dzięki odpowiednio dobranym do wieku przyborom. Najważniejsze jest to, że sale są wyposażone zgodnie z wiekiem dziecka. Działalność edukacyjna opiera się głównie na Podstawie Programowej oraz na rocznych planach pracy, rocznych planach nadzoru pedagogicznego i miesięcznych planach pracy oraz na planach rozwoju przedszkola, koncepcjach pracy placówki.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej pełni również funkcję opiekuńczo-wychowawczą w życiu dziecka. Działalność opiekuńcza w tej placówce to przede wszystkim czynności opiekuńcze, które powodują, że dziecko czuje się bezpiecznie, a to jest klucz do sukcesu, czyli efektywnego kształcenia i wychowywania. Polega ona nie tylko na pełnieniu opieki nad dzieckiem, ale również na zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb oraz czuwaniu nad jego zdrowiem i bezpieczeństwem.

 Dokumenty do pobrania:

1. Statut przedszkola
2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player