Akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochronna”

27 września, 2021

Akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochronna”

Tak jak w ubiegłym roku szkolnym nasz przedszkole przystępuje do realizacji akcji  informacyjno- edukacyjnej pt.” Wirusoochronna”.

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Działania edukacyjne należy rozpocząć wśród dzieci przedszkolnych w celu:

 • wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
 • wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej,
 • nabycia określonych umiejętności,
 • oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Podsumowując, kontynuacja realizowanej w styczniu 2021 roku na terenie woj. śląskiego wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona” będzie realizowana ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach przedszkolnych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania zostaną przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych i będą poruszały następujące zagadnienia:

 • Prawidłowa higiena rąk;
 • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
 • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
 • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).
 1. Cel interwencji:
 • Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk;
 • Zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych;
 • Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
 1. Ramy czasowe:09-15.10.2021 r. (zakończenie Akcji przewidziano na dzień 15.10.2021 r. – Światowego Dnia Mycia Rąk)
 1. Koordynatorzy, realizatorzy, partnerzy interwencji:
 • Koordynator wojewódzki: pracownik Oddziału Promocji Zdrowia
  i Komunikacji Społecznej,
 • Koordynatorzy powiatowi: pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • Koordynatorzy przedszkolni: nauczyciele,
 • Partnerzy: Śląski Kurator Oświaty, Dyrektorzy przedszkoli, Polskie Towarzystwo Higieniczne.
 1. Metody/Formy realizacji interwencji:
 • Przystąpienie do realizacji kolejnej edycji wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”;
 • Przygotowanie scenariusza i realizacja #lekcjiHIGIENY w przedszkolu
  z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez WSSE
  w Katowicach do realizacji ww. wojewódzkiej Akcji;
 • Realizacja akcji w przedszkolach (#lekcjaHIGIENY) oraz przygotowanie zadania domowego dla dzieci, którego celem będzie przekazanie zdobytych informacji wśród najbliższych domowników;
 • Zaproszenie do udział w Konkursie dla koordynatorów przedszkolnych na teledysk do piosenki „Mydło i woda – tak się zaczyna Wirusoochrona”;

 

 

Wróć do informacji