Informacja o dyżurze wakacyjnym

1 czerwca, 2020

Uprzejmie informujemy, iż od 1  do 10 czerwca 2020 r. do godziny 14:00 odbędą się zapisy na dyżur wakacyjny w naszej placówce.

Dyżur wakacyjny będzie zapewniony dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Decyzja zostanie podjęta na podstawie zainteresowania rodziców

oraz możliwości placówki ze względu na sytuację związaną z Covid-19.

Chęć posłania dziecka do przedszkola prosimy zadeklarować na druku w załączniku:

– przesłać na adres:dyrektor@przedszkolebrenna.pl

lub

– dostarczyć do przedszkola

* formularz dostępny w przedszkolu

Deklaracje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, ze względów organizacyjnych.

Deklaracja – dyżur wakacyjny

 

Wróć do informacji