Kształcenie na odległość do 10.04.2020

23 marca, 2020

http://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

 

w związku z wprowadzeniem rozporządzeniem obecnie place zabaw, boisk, siłowni zewnętrzne są niedostępne do użytku publicznego.

Wróć do informacji