Rekrutacja 2022/2023

4 lutego, 2022

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brenna podaje do publicznej wiadomości harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkół podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna, a także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, a także liczbę punków możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej w terminie od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie do Przedszkole Publicznego  nr 1 w Brennej składa się w terminie: od  14 lutego do 11 marca 2022 r.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedszkola na stronie Facebook: Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej oraz stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków osobiście lub na adres mailowy: referent@przedszkolebrenna.pl

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zarządzenie Rekrutacja

Kryteria- rekrutacja do publicznych przedszkoli

Wniosek o przyjęcie do PP nr 1 w Brennej

Oświadczenie woli przyjęcia do PP nr 1 w Brenej 2022-2023

 

Wróć do informacji