Informacja o płatności

25 września, 2023

Informacja:

 

  • Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.30-12.30.
  • Za każdą rozpoczętą godzinę, powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej, pobierana jest opłata w wysokości 1,30 zł
  • Sumę opłat dziennych za posiłki i pobyt dziecka ponad podstawę programową mnoży się przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

Śniadanie            2,40 zł

Obiad                  5,00 zł

Podwieczorek     1,60 zł

  • W związku z nieobecnością dziecka w przedszkolu, od następnego dnia od zgłoszenia tej nieobecności pomniejsza się odpłatność w kolejnym miesiącu o dzienne opłaty za wyżej wymienione posiłki.
  • Odliczenie pełnej kwoty za posiłki możliwe jest po zgłoszeniu nieobecności dziecka w dniu poprzedzającym tę nieobecność do godziny 16.30.

  • Nieobecność dziecka należy zgłosić używając jednej z podanych możliwości:

      – zgłaszając nauczycielowi na grupie w godzinach pracy przedszkola,

      – wysyłając SMS-a z informacją pod numer tel. 505 779 460; 505 779 450

  • Opłaty za przedszkole uiszcza się z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, na podany rachunek bankowy, na podstawie paska opłat za dany miesiąc.

Numer : 39 8111 0009 2001 0037 0132 0001

 

Wróć do informacji