Personel/ godziny pracy specjalistów

Personel

DYREKTOR

 1. mgr Szweblik -Szymczyk Katarzyna – dyrektor, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta

NAUCZYCIELE I POMOCE W GRUPACH

Grupa BADACZE

 1. mgr Mikłasz Anna – nauczyciel mianowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny z artyterapią
 2. Madzia Aleksandra – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 3. mgr Szweblik -Szymczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta
 4. Chrapek Maria – pomoc do dzieci

Grupa ODKRYWCY

 1. mgr Herzyk Agnieszka – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 2. Madzia Aleksandra – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 3. Moskała Małgorzata – pomoc nauczyciela

Grupa TROPICIELE

 1. mgr Misiewicz Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. mgr Kłósko Elżbieta – nauczyciel mianowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki
 3. mgr Szweblik -Szymczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta

Nieobecni nauczyciel

 1. mgr Heller Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, socjoterapeuta (urlop macierzyński)
 2. mgr Krysiak Joanna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda z elementami neurologopedia (urlop macierzyński)

Język angielski

 1. mgr Misiewicz Anna – zabawy z językiem angielskim

Religia

 1. mgr Majka Dorota – nauczyciel wychowania przedszkolnego – katecheta

Specjaliści

LOGOPEDA

mgr Agnieszka Kłósko – neurologopeda, fizjoterapeuta, s.p w zakresie Integracji Sensorycznej

wtorki

czwartki

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Elżbieta Kłósko

poniedziałek 

środa 

PSYCHOLOG

vacat

ADMINISTRACJA

 1. Nowak Justyna – samodzielny referent ds. pracowniczo-oświatowych
 2. Grabowska Monika – księgowa
 3. Jaworska Dominika- intendent

OBSŁUGA

 1. Kłósko Barbara – woźna
 2. Żbel Iwona- woźna
 3. Gruszczyk Leszek – konserwator

STOŁÓWKA

 1. Madzia Barbara – szef kuchni
 2. Przybyła Mariola – kucharka