Piękna Nasza Polska Cała

Drodzy Rodzice!

W tym roku nasze przedszkole już kolejny raz bierze udział w niezwykle cennym i wartościowym projekcie pt. „Piękna Nasza Polska Cała”.
Chcemy, by piękno tego projektu i bijący od niego patriotyzm były z nami cały czas.

Koordynator na terenie placówki
Anna Mikłasz

REGULAMIN PROJEKTU – ROK SZKOLNY – 2023-2024