Rada rodziców

RADA RODZICÓW 2023/2024

Przewodnicząca:
Joanna Kopeć- grupa badaczy
Zastępca:
Wioletta Dziadek- grupa odkrywców
Skarbnik:
Agata Marek -grupa tropicieli
Członkowie:
Sandra Brudny-grupa badaczy
Karolina Gawlas –grupa tropicieli
Zuzanna Kozubek- grupa tropicieli
Dorota Krzempek- grupa tropicieli
Karolina Marsula- grupa odkrywców
Katarzyna Pawłowicz –grupa badaczy
Patrycja Skibińska- grupa odkrywców
RADA RODZICÓW:
Płatna w całości lub w 2 ratach
I rata do 15.10.2023
II rata do 31.01.2024
NUMER KONTA RADY :
97 8126 10 20 0045 0179 2000 0010