Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

18 stycznia, 2024

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brenna podaje do publicznej wiadomości harmonogram postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego na szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna, a także kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, a także liczbę punków możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

od dnia 12 do dnia 16 lutego 2024 r

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w naszym przedszkolu składają na kolejny rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

Rodzice dzieci nie kontynuujących  edukację w naszym przedszkolu składają deklarację rezygnacji. 

DEKLARACJA BĘDZIE DOSTĘPNA U NAUCZYCIELI 

Od dnia 9.02.2024 r.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola na rok 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od dnia 26 luty do 15 marca  2024 r.

WNIOSKI DOSTĘPNE BĘDĄ W PRZEDSZKOLU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedszkolebrenna.pl 

 

ZARZĄDZENIE WOJTA GMINY BRENNA

Kryteria rekrutacja do publicznych przedszkoli

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT

Wróć do informacji