Rekrutacja uzupełniająca 2024/2025

29 kwietnia, 2024

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brenna podaje do publicznej wiadomości harmonogram postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego na szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brenna, a także kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym  oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, a także liczbę punków możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola na rok 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie od 6 maja do 24 maja 2024.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

WNIOSKI DOSTĘPNE BĘDĄ W PRZEDSZKOLU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedszkolebrenna.pl

Wróć do informacji