Informacje

Zaproszenie na piknik

Sierpień 20, 2018

Gorąco zapraszamy na XII piknik rodzinny, który odbędzie się 26.05.2018 r. na terenie naszego przedszkola. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. W programie m.in. – Kapela Maliniorze – Loteria Fantowa – Spotkanie z Ibrą -wspólne zabawy i konkursy – smaczny poczęstunek. ZAPRASZAMY

Czytaj więcej

Kryteria przyjęć do przedszkola

Sierpień 20, 2018

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z póżn. zm): Zgodnie z art.131 w/w ustawy do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkujących na terenie Gminy […]

Czytaj więcej

Rekrutacja

Sierpień 20, 2018

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w tutejszym przedszkolu w terminie od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 19 lutego 2018 r. zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Druki deklaracji dostępne są w przedszkolu.

Czytaj więcej