Informacje na rok szkolny 2022/23

6 września, 2022

INFORMACJA

  • Opłaty za przedszkole uiszcza się z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, na podany rachunek bankowy, na podstawie paska opłat za dany miesiąc.

WYJĄTKOWO W MIESIĄCU WRZEŚNIU DO 15.09.

Numer konta bankowego : 39 8111 0009 2001 0037 0132 0001

Tytułem: imię i nazwisko dziecka/miesiąc np. Jan Kowalski/09/2022

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI DO RANA 7.09

  • Nieobecność dziecka należy zgłosić używając jednej z podanych możliwości:

zgłaszając nauczycielowi na grupie w godzinach pracy przedszkola,

– wysyłając SMS-a z informacją pod numer tel. 505 779 460; 505 779 450

RADA RODZICÓW:

SKŁADKA: 150 ZŁ

Płatna w całości lub w 2 ratach

I rata do 15.10.2022

II rata do 15.02.2023

NUMER KONTA RADY :

97 8126 10 20 0045 0179 2000 0010

Drodzy Państwo składka na radę rodziców jest dobrowolna. Kwota 150 złotych została ustalona przez obecnych rodziców na pierwszym zebraniu w dniu 2.09.2022.

Przez cały rok przedszkolny z tej kwoty organizowane są warsztaty, wyjazdy, wyjścia, teatrzyki, finansowane są też paczki na Mikołaja dla dzieci oraz symboliczne prezenty na zakończenie roku dla dzieci kończących edukację w naszym przedszkolu itd.

Nie zbieramy w trakcie roku żadnych dodatkowych pieniążków na te cele. Wszystkie aktywności finansujemy ze składek za zgodą Rady Rodziców, sponsorów oraz z budżetu przedszkola.

Serdecznie dziękuję w imieniu Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej za opłacenie składki, a przez to wsparcie dodatkowych aktywności w przedszkolu.

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Magdalena Krzempek

poniedziałek i środa- każda grupa

RELIGIA

Dorota Majka

wtorek i czwartek- 12.30-13.00- GRUPA TROPICIELE

dodatkowe ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE -SPORTOWE

poniedziałek 12.30-13.00- GRUPA ODKRYWCÓW

środa 12.30-13.00- GRUPA TROPICIELI

czwartek 12.30-13.00 GRUPA BADACZY

Wróć do informacji