Wyniki rekrutacji

27 marca, 2020

DRODZY RODZICE

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 2 )

  • 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

na stronie internetowej naszego przedszkola zamieszczamy Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w drodze rekrutacji do Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej na rok szkolny 2020-2021.

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt

dyrektor@przedszkolebrenna.pl

33 8536326

505 779 450

Katarzyna Szweblik- Szymczyk

 

Ważna informacja!!!

W Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej są jeszcze wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

 

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych

Wróć do informacji