Kontakt

Adres:

Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej
ul. Partyzantów 3
43-438 Brenna

E-mail:

dyrektor@przedszkolebrenna.pl

Telefony:

(0-33) 8536-326
505 779 460
505 779 450 – dyrektor

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Magdalena Buczak

tel.: +48 506 391 066
E-Mail: iod@brenna.org.pl

 

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej  wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Przedszkole,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej

Elżbieta Kłósko

tel. 33 8536326

email: ela.k@przedszkolebrenna.pl