Personel

Personel

DYREKTOR

 1. mgr Szweblik -Szymczyk Katarzyna – dyrektor, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta

NAUCZYCIELE I POMOCE W GRUPACH

Grupa MISIE

 1. mgr Kłósko Elżbieta – nauczyciel wychowania przedszkolnego z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki
 2. Madzia Aleksandra – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 3. Chrapek Maria – pomoc do dzieci

Grupa KOTY

 1. mgr Krysiak Joanna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda z elementami neurologopedii
 2. Madzia Aleksandra – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 3. mgr Szweblik -Szymczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta

Grupa KRASNOLUDKI

 1. mgr Heller Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, socjoterapeuta,
 2. mgr Mikłasz Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny z artyterapią

Język angielski

 1. mgr Krzempek Magdalena – nauczyciel języka angielskiego – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z propedeutyką języka angielskiego i wychowania przedszkolnego

Religia

 1. mgr Majka Dorota – nauczyciel wychowania przedszkolnego – katecheta

Specjaliści

 1. mgr Robert Mentel – psycholog
 2. mgr Joanna Krysiak – logopeda

ADMINISTRACJA

 1. Nowak Justyna – samodzielny referent ds. pracowniczo-oświatowych
 2. Maik Justyna – księgowa
 3. Kłósko Mirosława – intendent
 4. Grabowska Monika – urlop macierzyński

OBSŁUGA

 1. Kłósko Barbara – woźna
 2. Żbel Iwona- woźna
 3. Gruszczyk Leszek – konserwator

STOŁÓWKA

 1. Madzia Barbara – szef kuchni
 2. Przybyła Mariola – kucharka