Personel/ godziny pracy specjalistów

Personel

DYREKTOR

 1. mgr Szweblik -Szymczyk Katarzyna – dyrektor, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta

NAUCZYCIELE I POMOCE W GRUPACH

Grupa BADACZE

 1. mgr Heller Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, socjoterapeuta,
 2. mgr Majewska Łucja – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 3. Madzia Aleksandra – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog (urlop dla poratowania zdrowia)
 4. Moskała Małgorzata – pomoc nauczyciela

Grupa ODKRYWCY

 1. mgr Kłósko Elżbieta – nauczyciel wychowania przedszkolnego z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki
 2. mgr Majewska Łucja – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 3. Madzia Aleksandra – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog (urlop dla poratowania zdrowia)
 4. mgr Szweblik -Szymczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta
 5. Chrapek Maria – pomoc do dzieci

Grupa TROPICIELE

 1. mgr Krysiak Joanna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda z elementami neurologopedii
 2. mgr Mikłasz Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny z artyterapią
 3. mgr Szweblik -Szymczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta

Język angielski

 1. mgr Krzempek Magdalena – nauczyciel języka angielskiego – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z propedeutyką języka angielskiego i wychowania przedszkolnego

Religia

 1. mgr Majka Dorota – nauczyciel wychowania przedszkolnego – katecheta

Specjaliści

LOGOPEDA

mgr Joanna Krysiak

poniedziałek 8.30-9.00

środa 8.30-9.00

czwartek 7.00-14.00

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Elżbieta Kłósko

poniedziałek 9.00-9.3; 13.00-13.30

wtorek 12.00-12.30; 13.00-14.00; 14.30-15.00

środa 9.00-9.30

czwartek 10.30-12.30

PSYCHOLOG

mgr Anna Kopiec

Wtorek 7.00-12.30

ADMINISTRACJA

 1. Nowak Justyna – samodzielny referent ds. pracowniczo-oświatowych
 2. Kubiak Anna – księgowa
 3. Kłósko Mirosława – intendent
 4. Grabowska Monika – urlop macierzyński

OBSŁUGA

 1. Kłósko Barbara – woźna
 2. Żbel Iwona- woźna
 3. Gruszczyk Leszek – konserwator

STOŁÓWKA

 1. Madzia Barbara – szef kuchni
 2. Przybyła Mariola – kucharka