Rada rodziców

RADA RODZICÓW 2022/2023

Przewodnicząca:

Karolina Gawlas – grupa odkrywców

 

Zastępca:

Katarzyna Pawłowicz – grupa tropicieli

 

Skarbnik:

Agata Andrusyszyn – Chwastek – grupa tropicieli

 

Sekretarz:

Dorota Greń-Grajewska – grupa odkrywców

 

Członkowie:

 

Dorota Krzempek – grupa badaczy

Magdalena Jeleń – grupa badaczy

Patrycja Skibińska – grupa badaczy

Agnieszka Czakon – grupa odkrywców

Karolina Maciejowska – grupa tropicieli